Breadcrumb

Пайдалану шарттары

ОСЫ САЙТТЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Кіріспе 

Осы сайттың иесі және әкімшісі (www.kazakhstan.santen.eu/kk) «Santen Oy» («Сантэн») болып табылады, ол өз қызметін Қазақстанда өзінің «Santen Oy» жергілікті өкілдігі, Қазақстандағы өкілдігі арқылы жүзеге асырады. Біздің сайтта келушілер (мұнда және бұдан әрі — «сіз» немесе «пайдаланушылар») «Сантэн» компаниясының қызметі туралы жалпы ақпаратты ала алады (толығырақ төменде қараңыз), пайдалану шарттарымен таныса алады (келесі тармақты қараңыз), сондай-ақ қолданыстағы заңнамада және нормативтік актілерде көзделген басқа да мәліметтерді ала алады. 

Осы сайтты пайдалану тәртібі осы сайтты пайдалану шарттарымен (мұнда және бұдан әрі — «Шарттар»), сондай-ақ «Сантэн» компаниясы сайтының Құпиялылықты сақтау саясатымен реттеледі. Осы сайтқа кіре отырып немесе оны басқа жолмен пайдалана отырып, сіз осы сайтты пайдалану төменде баяндалған осы Шарттармен реттелетінін оқып, түсінгеніңізді, сондай-ақ 18 жасқа толғаныңызды растайсыз. 

«Сантэн» компаниясы алдын ала ескертусіз кез келген сәтте осы Шарттарға өзгерістер енгізу құқығын өзінде сақтайды. Мұндай өзгерістер осы сайтта жарияланғаннан кейін бірден күшіне енеді. Өзгерістер күшіне енгеннен кейін сіздің сайтқа кіруіңіз немесе оны пайдаланудың басқа да түрлері сіздің Шарттардағы өзгерістермен түпкілікті келісетініңізді білдіреді.

Лицензия және қолдану саласы

Бұл сайт, оның дизайны мен интерфейсін, сондай-ақ оның барлық мазмұнын, соның ішінде мәтінді, кескіндерді, графиканы, бейне файлдарды қоса алғанда, авторлық құқық, тауар белгілерІ және әлемнің кез-келген елінде қолданылатын басқа заңдар мен келісімдер туралы заңмен қорғалады. «Сантэн» компаниясы осындай контенттің иесі болып табылады немесе оны пайдалануға лицензиясы бар. Барлық құқықтар қорғалған. 

Осы сайттың мазмұнындағы ешнәрсе лицензия немесе қандай да бір патент, тауар таңбасы, авторлық құқық немесе «Сантэн» компаниясының немесе кез келген үшінші тараптың басқа зияткерлік меншігі шеңберінде басқа да құқықтар беру ретінде түсіндірілмейді. «Сантэн» компаниясы алдын ала ескертусіз кез келген себеппен Сіздің осы сайтты пайдалануыңызды тоқтатуға, өзгертуге немесе шектеуге құқылы.

Осы сайттың мазмұнын «Сантэн» компаниясының алдын ала анық білдірілген келісімінсіз, коммерциялық емес жеке пайдаланудан басқа, өзге мақсаттар үшін үшінші тұлғаларға көшіруге, жүктеуге, өзгертуге, таратуға, беруге тыйым салынады.

Егер өзгеше көрсетілмесе, осы сайттағы барлық тауар белгілері тауар таңбалары туралы заңнамамен қорғалады. Осы сайтта кездесетін тауарлардың атаулары, логотиптері, безендірілуі, слогандары және «Сантэн» компаниясының фирмалық стилі тіркелген сауда белгілері, қызмет көрсету белгілері, сауда атаулары немесе орындау нұсқалары болып табылады және қолданыстағы заңнамамен қорғалады. Сондықтан осы құқықтарды бұзатын кез-келген әрекетке қатаң тыйым салынады.

Осы сайтта орналастырылған басқа компаниялардың тауарлары мен қызметтерінің атаулары үшінші тараптарға тиесілі сауда белгілері немесе қызмет көрсету белгілері болуы мүмкін. 

Шектеу және жауапкершіліктен бас тарту

ОСЫ САЙТ ЖӘНЕ ОНДА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АҚПАРАТ ҚАНДАЙ ДА БІР АЙҚЫН НЕМЕСЕ ҰЙҒАРЫНДЫ КЕПІЛДІКТЕРСІЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» ШАРТТАРЫНДА ҰСЫНЫЛАДЫ. БІЗ ОСЫ САЙТТА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІНЕ, ДӘЛДІГІНЕ НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫҒЫНА КЕПІЛДІК БЕРМЕЙМІЗ. СІЗ КЕЗ КЕЛГЕН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАҒАН КЕЗДЕ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ӘРЕКЕТТІ ЖАСАҒАН КЕЗДЕ ОҒАН СЕНБЕУІҢІЗ КЕРЕК. ОСЫ АРҚЫЛЫ БІЗ ОСЫ САЙТТА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫ ІРКІЛІССІЗ ҰСЫНУҒА, СОНДАЙ-АҚ ОНДА ВИРУСТАРДЫҢ, ҚҰРТ-БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ, «ТРОЯНДЫҚ АТ» ҮЛГІСІНДЕГІ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ДА ЗИЯНДЫ КОДТАРДЫҢ БОЛМАУЫНА ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРДЕГІ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТАМЫЗ.

«Сантэн» компаниясы осы сайт мазмұнының дәлдігін, толықтығын және өзектілігін қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Дегенмен, «Сантэн» компаниясы ақпараттың дәлдігіне, толықтығына немесе өзектілігіне қатысты кез келген кепілдіктерден немесе куәландырулардан анық бас тартады.

Сонымен қатар, «Сантэн» компаниясы алдын ала ескертусіз осы сайттың жұмысын тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын сақтайды. Бұл жағдайда «Сантэн» компаниясы осыған байланысты кез келген залал немесе зиян үшін жауап бермейді.

Сіз осыған сенбестен бұрын барлық ақпаратты өзіңіз тексеріп алуыңыз керек. Сіз осы сайтты және оның мазмұнын пайдалану үшін жеке жауаптысыз. Сіз компьютерлік вирустарды, құрт бағдарламаларын және т. б. жұқтырудың алдын алу үшін дербес шаралар қабылдауыңыз керек. Сантэн компаниясы кез келген осындай зиянды кодтардан келтірілген зиян үшін жауап бермейді.

«Сантэн» компаниясы осы сайтта орналастырылған ақпаратты немесе сайттың өзін пайдалану нәтижесінде келтірілген залал үшін жауап бермейді.

Медициналық немесе кәсіптік қызметтер көрсетуге байланысты ұсынымдар үшін жауапкершіліктен бас тарту 

Осы сайтта «Сантэн» компаниясының медициналық тауарлары мен қызметтері туралы жалпы ақпарат орналастырылған, оның мақсаты пайдаланушының хабардар болу деңгейін арттыру және тиісті аурулар туралы ғылыми және ғылыми-көпшілік ақпаратты ұсыну. Осы сайтта орналастырылған ақпарат медициналық қорытынды немесе медициналық ұсынымдар болып табылмайды және кез келген нақты медициналық проблемалар немесе нақты мән-жайлар бойынша медициналық қорытындыларды немесе медициналық ұсынымдарды алмастыра алмайды. Емдеуді қажет ететін ауру болған жағдайда, осы сайттың пайдаланушыларына дереу өзінің емдеуші дәрігеріне медициналық көмекке жүгіну ұсынылады. 

Пайдаланушылардан алынатын ақпарат

«Сантэн» компаниясы электрондық пошта арқылы немесе осы сайттағы нысандар арқылы жіберілетін сұрақтар мен сұрауларға жауап беруге міндетті емес. Егер заңда немесе біздің Құпиялылықты сақтау саясатымызда өзгеше көзделмесе, кез келген деректерді, сұрақтарды, түсініктемелерді, ұсыныстарды және т. б. қоса алғанда, сіз осы сайттың көмегімен электрондық пошта арқылы немесе өзге түрде орналастыратын кез келген хабарламалар немесе материалдар құпия ақпарат болып табылмайды және құпия ақпарат болып саналмайды және меншік құқығымен қорғалмайды.

Құпиялылық

Осы сайтта жиналған жеке басты анықтайтын барлық дербес деректер біздің Құпиялылықты сақтау саясатымызға сондай-ақ осы Шарттардың бөлігі болып табылатын Сookie файлдарын пайдалану саясатына сәйкес сілтеме арқылы өңделеді және пайдаланылады. Біздің құпиялылықты сақтау рәсімдеріміз туралы толығырақ ақпаратты privacy-emea@santen.com электронды поштасы арқылы алуға болады.

Егер бізбен жазбаша түрде өзгеше келісілмесе, сізден біздің қызметкерлеріміз және (немесе) үшінші тұлғалар туралы кез келген дербес ақпаратты тек осындай ақпарат сізге берілетін мақсаттарда ғана, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға және деректерді қорғау туралы нормативтік актілерге сәйкес пайдалануыңызды талап етеміз.

Бос лауазымдар

Біз әрқашан «Сантэн» компаниясында жұмыс істеуге деген қызығушылықты қолдаймыз. Қызметкерлерді жұмысқа орналастыру немесе жалдау кезінде «Сантэн» компаниясы нәсіліне, терісінің түсіне, дініне, қолжетімді шектеулерге, ұлттық шығу тегіне, жасына, жынысына немесе қолданыстағы федералды, мемлекеттік немесе жергілікті заңнамамен қорғалатын кез-келген басқа сипаттамаларға қатысты кемсітушілікке жол бермейді. Осы сайтта орналастырылған бос лауазымға түйіндеме жіберу туралы өтініш немесе қызығушылық таныту сіз және «Сантэн» компаниясы арасында еңбек шартын жасасу немесе қандай да бір өзге артықшылықтарды алу құқығын білдірмейтінін және есептелмейтінін түсінуіңіз керек. Сіз «Сантэн» компаниясының атына жіберген жұмысқа орналасуға қатысты кез келген сұрауларыңыздың өзі жұмысқа қабылдау туралы өтініш болып саналмайтындығын және «Сантэн» компаниясы оларға жауап беруге міндетті емес екенін есте ұстаған жөн. Егер «Сантэн» компаниясы сіздің жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріңізді зерттеуге қызығушылық танытса, біз сұрауыңызға жауап ретінде сізге хабарласамыз.

«Сантэн» компаниясындағы бар бос жұмыс орындарымен біздің Бос жұмыс орындар парағымыздан. танысуыңызға болады. Сіздің жұмысқа орналасу және жалдау мүмкіндіктерін зерттеу мақсатында «Сантэн» компаниясының сіздің дербес деректеріңізді жинау және өңдеу тәртібі туралы мәліметтер Кадр саясатында орналастырылған.

Үшінші тарап сайттары мен сілтемелері

Сізге ыңғайлы болу үшін біз үшінші тарап сайттарына сілтемелер бере аламыз. Мұндай сілтемелер «Сантэн» компаниясы үшінші тарап өнімдерін немесе қызметтерін, сондай-ақ кез-келген үшінші тарап сайттарының мазмұнын нақты ұсынады дегенді білдірмейді. Сіздің назарыңызды «Сантэн» компаниясы осындай үшінші тарап сайттарының мазмұны үшін, сондай-ақ оларды пайдалану нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген залал немесе зиян үшін жауап бермейтініне аударамыз. Осы сайтта орналастырылған сілтемелер бойынша кез келген сайтқа өту сіздің жеке жауапкершілігіңіз болып табылады.

Сонымен қатар, егер сізге осы сайтқа сілтемені кез келген басқа сайтта орналастыру немесе осы сайтты осы Шарттарда көзделмеген мақсаттарда пайдалану талап етілсе, «Сантэн» компаниясының жазбаша рұқсатын алдын ала алу қажет. Сіздің назарыңызды «Сантэн» компаниясы «Сантэн» компаниясының сайтына сілтемелер орналастырылған немесе осы сайт пайдаланылатын кез келген сайттың контенті үшін жауап бермейтіндігіне аударамыз.

Әлеуметтік желілер

Ақпараттық хабарламаларда, қаржылық есептілікте және осы сайтта орналастырылған кез келген басқа ақпаратта «Сантэн» компаниясының ресми ережелері мен ұстанымы көрсетілген. «Сантэн» компаниясының әлеуметтік желілердегі аккаунттары бар (мысалы, LinkedIn, Twitter) және оларды соңғы жаңалықтары мен оқиғалары туралы хабарлау үшін, сондай-ақ үшінші тарап аудиториясына жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы хабарлау үшін пайдаланады. Бұл ретте «Сантэн» қызметкерлері әлеуметтік желілерде және басқа да осыған ұқсас ресурстарда орналастыратын ақпарат «Сантэн» компаниясының қағидаларын немесе ұстанымын көрсетпейді.

Біз корпоративтік коммуникациямыздың философиямызға, сондай-ақ қолданыстағы этикалық, заңнамалық және нормативтік стандарттарға сәйкес келуіне ұмтыламыз, сондықтан біз «Сантэн» компаниясының әлеуметтік желілердегі аккаунттарын пайдалану тәртібін реттейтін бірқатар негізгі қағидаттарды әзірледік. Толығырақ ақпарат Әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарды пайдаланудың жалпы шарттарында берілген.

Қолданылатын құқық, юрисдикция және ережелердің дербестігі

Осы Шарттар Финляндия заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Шарттар немесе осы сайт бойынша кез келген келіспеушіліктерге қатысты кез келген сот талқылауы Финляндияның Хельсинки қ. соттарының юрисдикциясына жатады.

«Сантэн» компаниясы сайтта орналастырылған ақпараттың басқа өңірлерде қолжетімді болуына немесе қолданылуына кепілдік бермейді. Сантэн веб-сайтына оның мазмұны заңсыз деп саналатын аймақтарда кіруге тыйым салынады. «Сантэн» компаниясының сайтына Қазақстаннан басқа өңірлерден немесе елдерден келетін келушілер мұны өз бастамасы бойынша жасайды және қолданыстағы жергілікті заңнаманы сақтау үшін жауапты болады.

Егер тиісті юрисдикция соты осы Шарттардың кез келген ережесін заңды немесе талап қою күші жоқ деп таныса, осы Шарттардың қалған ережелері толық заңды күшін және қолданылуын сақтайды. Бұл жағдайда «Сантэн» компаниясы осы Шарттардың заңды немесе талап қою күші жоқ кез келген ережесін ауыстырылатын Ережемен айқындалатын коммерциялық және басқа мақсаттарға барынша толық көлемде қол жеткізуге мүмкіндік беретін заңды немесе талап қою күші бар Ережеге сәйкес ауыстыруға құқылы.

Жауапкершілік және бұзушылықтар

Сіз осы сайтты пайдалану немесе оған қол жеткізу, соның ішінде «Сантэн» компаниясының немесе осы сайтта орналасқан басқа авторлардың кез келген құжаттамасына қол жеткізу үшін барлық жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз. Сіз «Сантэн»компаниясына талап қою үшін кез келген талаптардан немесе негіздерден бас тартасыз.
 
Сонымен қатар, сіз осы сайтты келесілер үшін пайдаланбауға міндеттенесіз:
(a) заңсыз, зиянды, өзіне қауіп төндіретін, қорлайтын, тітіркендіргіш, азғындық, қорлау, дөрекі, әдепсіз, жала жабу, басқалардың жеке өмірге құқығын бұзатын, жеккөрушілік тудыратын, нәсілшіл, этникалық топтарға төзбейтін немесе басқа да жағымсыз мазмұнды жүктеу, орналастыру, электрондық пошта арқылы жіберу немесе басқа жолмен беру;
(b) өзге тұлғалардың дербес деректерін олардың алдын ала жазбаша келісімін алмай жүктеу, орналастыру, электрондық пошта арқылы жөнелту немесе өзге де түрде беру
(c) қандай да бір патенттік немесе авторлық құқықтарды, тауар белгілеріне, коммерциялық құпияға құқықтарды немесе кез келген тұлғаның басқа да меншік құқықтарын бұзатын кез келген контентті жүктеп алу, орналастыру, электрондық пошта арқылы жіберу немесе өзге түрде беру;
(d) сіз сайтты пайдаланған кезде кез келген қолданыстағы заңды немесе нормативтік актіні, оның ішінде кез келген қор биржаларының нұсқамаларын бұзған; немесе
(e) басқа пайдаланушылардың дербес деректерін жинау немесе сақтау.

Егер сіздің іс-әрекеттеріңіз заңсыз, агрессивті және осы шарттардың рухы мен кез келген жағдайына сәйкес келмейді деп танылса, біз сізге сайтқа кіруден бас тартуға құқығымыз бар екенін мойындайсыз және растайсыз. Сонымен қатар, біз орынсыз, заңсыз немесе құндылықтарымыз бен этикалық нормаларымызға қайшы деп санайтын кез-келген материалдарды алып тастау құқығын сақтаймыз. 

Орынсыз контент анықталған жағдайда, бізге мына мекенжайға тез арада хабарласыңыз: madina.karmanova@santen.com.

Байланыс ақпараты v

Егер сізде осы Шарттарға қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге мына мекенжайға хабарласыңыз: madina.karmanova@santen.com.

Соңғы жаңартылған күні: 2021 жылғы 29-қаңтар.